THE GALLERY

 

     

                                                        

                            

                                            

                               Brer Bear          Bruno                         

                                                    Brer Bear 11 Inches                                                 Bruno 61/2 Inches

                                                                 £65                                                                       £60.00

                                                                

                                                                                     

                                                                                                   

                       Emmeline                       Tammy

                                 Emmeline 11 Inches                                                   Tammy 8 Inches  

                                            £72                                                                             £50   

                                                                                                                                                                 

                       Fabian                          Tommy

                                   Fabian 15 Inches                                                     Tommy 12 Inches                                   

                                           £140                                                                           £85    

                                                                                

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

                       Fae                                       kOkO4  

                                    Fae 51/2 Inches                                                                  KoKo 9 Inches               

                                        Fairy Bear                                                                                 £65 

                                            £60                                                                                                                                                       

                                                                                                 

                                                                                                                            

                      Cowslip                                    Lavender      

                             Cowslip the Rabbit                                                         Lavender Fairy Bear

                                      8 Inches                                                                           7 Inches    

                                        £70                                                                                     £65  

                 Hazel                                    Gregory

                          Hazel 10 Inches Rabbit                                                        Gregory 7 1/2 Inches  

                                     £70                                                                                          £65               

                                                                                                                                                               

                           

                      Sorrento                              Ravello

                                   Sorrento 11 Inches                                                              Ravello 11 Inches    

                                             £75                                                                                       £75

 

                     Bradley3                                  Bubbles   

                                 Bradley 11 Inches                                                              Bubbles 9 Inches

                                           £70                                                                                      £65                                                                            

                                                                                                                                      

 

                       Ceppi                  Evie                                                      

                                  Ceppie 8 Inches Dragon                                     Evie 61/2 Inches                                 

                                             £75                                                                  £60.00                                      

                           Li Mei                                                    Benjamin                                                        

                                 Li Mei 101/2 Inches                                                                 Benjamin 12 Inches

                                           £70                                                                                               £85  

 

                                                                                 

                       Chrystal Spirit Bear                                             Wilfred

                             Chrystal Spirit Bear 15 Inches                                                       Wilfred 103/4 Inches

                                              £150                                                                                             £55

 

 

                      Coral                 Zak                                                                                       

                                        Coral 61/2 Inches                                               Zak 61/2 Inches

                                                  £60                                                                   £60.00         

                                   

                                                                                                                                 

                 Raffles                                     Coco1

                                 Raffles 9 Inches                                                                     Coco 7 Inches

                                        £65                                                                                          £60

           

                Buttons1                             Toby

                                 Buttons 7 Inches                                                                 Toby 7 Inches      

                                           £60                                                                                    £60

 

                Alfie                                      Li Mei

                             Alfie 7 Inches                                                                Li Mei 71/2 Inches Panda

                                   £55                                                                                          £65

               Riley                                 Berrie

                                   Riley 11 Inches                                                                          Berrie 7 Inches

                                         £65.00                                                                                         £55.00

 

               Sanchi 5                                     Riley 3

                          Sanchi 8 Inch Dragon                                                                Riley 7 Inches

                                    £75.00                                                                                   £60.00

                                                                   

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                           All my Bears and Animals Prices Include Postage and Package

                                                                                   Next Day Delivery UK Only

                                                   All Oversea and Non UK Please Contact Me for Extra Cost of Shipping